• slidebg1
  НЕ ВИ ТРЯБВАТ МНОГО АДВОКАТИ, ТРЯБВАТ ВИ ТОЧНИТЕ
  ТОВА СМЕ НИЕ
 • slidebg1
  ТОВА, КОЕТО ВИЕ СТЕ ПОСТИГНАЛИ
  НИЕ МОЖЕМ ДА ГО ЗАЩИТИМ
 • slidebg1
  ТОВА, КОЕТО ВИЕ ИСКАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ
  НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ДА ГО ИЗГРАДИТЕ
 • Гражданско право
 • Правно обслужване на юридически лица
 • Вещно и облигационно право
 • Семейно право
 • Трудово право
 • Наказателно право
 • Административно право
 • Арбитраж
 • Данъчно право

Практически опит на адвокат Георги Узунов

Адвокат Георги Узунов е завършил магистърска степен по право във Великотърновския Университет "Св.св. Кирил и Методий".

Дългогодишен служител на Министерство на Вътрешните Работи и началник на сектор в Националното Централно Бюро "Интерпол" - България.

Има контакти и връзки в областа на правораздавателните институции на местно и международно ниво. Специализирал е в множество курсове и международни конференции.

Владее перфектно английски език и ползва испански език.

Като адвокат специализира в областа на гражданското и наказателното право.

Services

Дейности

Дейности извършвани от адвокат Георги Узунов

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси
 • Процесуално представителство и правна защита от адвокат при воденето на гражданско-правни дела
 • Процесуално представителство от адвокат в съдебно-изпълнителното производство
 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества
 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
 • Изготвяне на договори
 • Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел
 • Консултации от адвокат и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
 • Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)
 • Делба на имущество съдебна и извънсъдебна
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака
 • Консултации и правно съдействие при осиновяване

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 • Консултации и представителство по вещноправни и облигационни казуси

ДАНЪЧНО ПРАВО

 • Правни консултации по данъчно-правни въпроси
 • Процесуално представителство от адвокат и правна защита при воденето на данъчни дела

ТРУДОВО ПРАВО

 • Консултации и представителство от адвокат при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение
 • Обезщетение вследствие на трудова злополука

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 • Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление
 • Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия
 • Споразумения за приключване на наказателни дела

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • Процесуално представителст пред държавни и общински органи
 • Обжалване на наказателни постановления на различни органи
 • Обжалване на административни актове

АРБИТРАЖ

 • Решаване на спорове пред арбитраж

Услуги

Казват, че победата не е всичко, но ние не мислим така. Адвокатска кантора Узунов е основана на принципа на постигането
на възможно най-добрите резултати от нашата работа за нашите клиенти. За постигането на тези резултати ние предлагаме
висококачествени адвокатски услуги и изграждаме отношения на взаимно доверие с нашите клиенти.

Видове услуги

 • процесуално представителство от адвокат;
 • представителство;
 • юридически консултации от адвокати: устни и писмени;
 • цялостно правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица по договор;
 • изготвяне на договори, споразумения, завещания и делби;
 • консултации по сделки с недвижими имоти, изготване на документация, ипотеки, финализиране на сделките;
 • регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
 • подготовка на всякакъв вид документи;
 • правна помощ за придобиване на българско гражданство;
 • защита на правата на граждани и юридически лица спрямо посегателства от държавни органи и длъжностни лица;
 • арбитраж и др.
Services

Новини

Обръщение на Висшия адвокатски съвет

Още от началото на мандата на правителството вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов възприе поведение, което грубо нарушава Конституцията и законите на Република България.

 • ВАС
 • |
 • Юли 08, 2011

Адвокатски приз за студенти юристи

Награди за студенти юристи, които да се дават всяка година, реши да учреди Висшият адвокатски съвет. Отличията ще се присъждат на най-добре написаните реферати по предварително зададена...

 • trud.bg
 • |
 • Май 23, 2011

Гръцките адвокати отказват среща с тройката

Гръцките адвокати отказват да се срещнат с представителите на надзорната тройка на Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд. На заседание на председателите на адвокатските колегии...

 • GRReporter
 • |
 • Май 09, 2011

Контакти

Адвокатска Кантора Узунов & Партнърс

 • гр. София, ул. Любен Каравелов № 53, Ет. 1, Ап. 1
 • (02) 980 91 64
 • 0878 274 474
 • advokat@uzunov.biz
 • Приемно време на адвокатите: След предварителна уговорка по телефона или на адреса на кантората.