Контакти

Изпратете запитване

  Ние можем да се справим експертно с вашия семеен казус и да предложим персонализиран правен съвет, който обръща голямо внимание на най-важните Ви приоритети.

  Нашите адвокати по семейно право имат богат опит по дела по семейно право. Споразумения за издръжка и попечителство над деца, развод, бащинство, домашно насилие, модификации на някое от горепосочените са част от делата на нашия юридически екип по семейно право.

  Споразумения за издръжка и попечителство над деца могат да бъдат трудно постижими и понякога объркващи.

  Родителите може да не разбират напълно своите права и критериите, които съдилищата вземат предвид, докато преценяват тези въпроси.

  Опитът на нашите адвокати от „Узунов и партнърс“ гарантира, че всички фактори ще бъдат  разгледани и обяснени на ясен език. Ние ще Ви помогнем да постигнете предпочитаното от вас споразумение, като представите нужните аргументи, които съдът очаква, когато обмисля възможни варианти за разрешава на делата.

  По същия начин лицата, които преминават през развод, могат да почувстват липса на контрол върху окончателното споразумение.

  Дали ще бъде развод по общия ред или по взаимно съгласие, ние можем да внесем яснота в законите и процесите около развода Ви, за да ви помогне да разработите стратегия и да постигнете желания резултат. Съобразяваме конкретната ситуация и предлагаме правни стратегии, съобразени с Вашия казус и желания резултат.

  Адвокатска кантора „Узунов и партнърс“ помага на Вас и Вашето семейство да се ориентирате в правната система, за да намерите най-доброто решение на вашето дело по семейно право. Съществуват множество фактори, когато съдът разглежда въпросите за попечителство над деца или за развод. Нашите знания и опит ви помагат да разберете тези фактори, включително това, което съдиите може да търсят, когато преценяват окончателното си решение.

  Адвокатска кантора „Узунов и партнърс“ преди всичко се опитва да Ви помогне да намерите решение на вашия случай без съдебен спор, като по този начин ще Ви спести стреса и времето за воденето на дълги съдебни дела.

  Нашият екип от адвокати помагат на много родители да постигнат разбирателство помежду си в интерес на децата, което да осигури на децата здравословна, благоприятна среда, от която те се нуждаят.

  По въпроси, включващи спорове за бащинство или желание за узаконяване на законния статут на баща на детето, нашите адвокати също имат значителен опит.