Контакти

Изпратете запитване

  Услуги за работещи и служители

  Адвокатска кантора „Узунов и Партнърс“ представлява не само работодателите, но и работещите. За нас е важно да предложим защита на всеки един трудещ се и да го защитим от произвола, несправедливото отношение и погазването на едно от основните му човешки права, а именно правото на труд.

  Предлагаме защита и представителство пред съда по дела за незаконно уволнение и дисциплинарни наказания, нарушения свързани с нередовно заплащане на труда, нарушения на работното време и т.н. Изготвяме жалби до Инспекция по труда, НОИ и др.

  Нашата успеваемост при този тип дела е огромна и будеща уважение. За нас защитата на работещите е не само въпрос на правно удовлетворение от работата, но и въпрос на житейски принцип.

  Услуги за работодатели

  Всеки работодател трябва да разбира напълно и да спазва изискванията на законите за заетостта в 100% от случаите. В противен случай може да бъде изправен пред строги наказания, глоби и правни последици. Тъй като тези закони са сложни и непрекъснато се променят, спазването им и спазването им по същество се превръщат в доста сложен процес.

  Не е необходимо обаче да поддържате специален персонал на пълен работен ден по въпроси на трудовото право.

  Адвокатска кантора „Узунов и Партнърс“ може да допринесе с ресурси от нашия адвокатски екип за преглед на Вашите практики, насочване на решенията Ви и предотвратяване на нарушения на трудовото законодателство и най-вече на Кодекса на труда.

  Осигурете вашия бизнес с нашите правни съвети относно политики, процедури, практики и документация, които могат да ви държат в съответствие с актуалната нормативна уредба и драстично да намалят рисковете Ви от нарушения на трудовото законодателство.

  Можем да ви посъветваме и да ви помогнем да приложите процедури, които могат да предотвратят нарушения. Можем да съдействаме при разглеждане на жалби на служители, разследвания на служители и управление на ситуации по отношение на дисциплинарни въпроси и прекратяване на служебни правоотношения.

  Нашите услуги могат да варират от пълен одит на вашите политики до представителство по трудови дела относно спорове със служители или административни дела за нарушения на трудовото законодателство.