Контакти

Изпратете запитване

    Адвокатска кантора „Узунов и Партнърс“ активно представлява клиенти по дела пред и срещу общински и държавни правителствени агенции и пред административните съдилища.

    Имаме опит в административното право на общинско и държавно ниво, занимаваме се с широк спектър от въпроси, включващи административноправна практика, включително заявления за лицензи и разрешителни, производства за нарушения, производства за осъждания, наказателни и изпълнителни производства и др.

    Адвокатите от „Узунов и Партнърс“ практикуват пред всички административни отгани, които засягат практически всеки аспект от живота на гражданите и техния бизнес в широк спектър от области, включително здравеопазване, качество на околната среда, обществени услуги, комунални услуги, енергетика, лицензиране на бизнес и професионални услуги, застраховане, данъци, търговия, транспорт, моторни превозни средства, безжични комуникации и др.