Контакти

Изпратете запитване

  Адвокатска кантора „Узунов и Партнърс“ разглежда голямо разнообразие от застрахователни искове и е помогнала на много клиенти да получат обезщетението, което заслужават от застрахователите.

  Когато плащате застрахователни вноски, вие го правите добросъвестно, с надеждата, че при нужда застрахователната компания ще се погрижи за вас. За съжаление твърде често застрахователните компании не успяват или не желаят да спазят сделката.

  През последните години застрахователните компании все по-неохотно предприемат изплащания на клиенти по застраховки. В техен финансов интерес е да ограничат сериозно изплащанията, но това не е в интерес на клиента. Ето защо нашата кантора ще се отстоява Вашите права в случай на настъпване на застрахователно събитие.

  Основни сфери в застрахователните дела в които работи Адвокатска кантора „Узунов и Партнърс“:

  • Автомобилни застраховки;
  • Злополуки и здраве;
  • Животозастраховане;
  • Застраховки на дома;
  • Др.

  Най-голям дял от горните дела имат делата свързани с автомобилните застраховки.

  Покритието по автомобилна застраховка може да включва загуба или повреда на самото превозно средство, което се оценява по разходи за подмяна или ремонт, действителна парична стойност или договорена стойност. Той може също да включва загуба, отговорност или разходи в резултат на собствеността, поддръжката или използването на такова превозно средство.

  Покритието по застраховка гражданска отговорност включва медицински, болнични и хирургически обезщетения за пострадали лица, обезщетения за смъртни случаи, обезщетения за оцелели, независимо от правната отговорност, ако са възникнали по време на, при влизане, слизане или удари от превозно средство, ако такова покритие е издадено като част от договор за застраховка гражданска отговорност.

  И в случая с автомобилните застраховки, много често застрахователните компании отказват да изплатят застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие или пък изплатеното обезщетение е малко и не отговаря на претърпените вреди.

  В тези случай обикновено се стига до съдебни дела срещу застрахователните компании в резултат на което съдът задължава компаниите да заплатят съответното обезщетение, което е предмет на застрахователната полица.