Блогът на Адвокат Узунов

Новини, коментари и отзиви

АДВОКАТЪТ И ПРОКУРОРЪТ В НАКЗАТЕЛНОТО ПРАВО на САЩ

Posted on October 7, 2013 - Filed Under Uncategorized | 134 Comments

Правото на САЩ е основано на принципа на противопоставянето, което дава на насрещните страни възможността за събиране на доказателства, формулиране на правни теории, представянето на доказателства и аргументи пред съдията и съдебните заседатели по време на процеса. Адвокатът не трябва да прекрачва етичните правила на професионалната отговорност преследвайки на всяка цена победа на делото. Адвокатът не може да прави произволни твърдения или защити, умишлено представяйки неистински доказателства или да прикрива потенциални такива. Адвокатът трябва да представи фактите и правния прецедент с цел да избегне подвеждането на съда. Адвокатът също има и задължението да не забавя процеса и да съдейства за неговото ускоряване.
Адвокатът не може под какъвто и да е повод да прави опити да влияе на съдия, съдебен заседател, както и да прави публичен коментар на делото, ако изявленията биха могли да предубедят обществото. Ако адвокатът знае, че той ще бъде необходим свидетел по дадено дело, той не следва да поема представителство по делото.
Прокурорът има специфични функции в криминалния процес. Прокурорът може да не повдигне обвинение, ако знае, че обвинението не е подкрепено от вероятностния принцип или ако има за цел снемането на важни предпроцесуални права на неприсъстваш обвиняем. Прокурорът трябва да осигури необходимите условия за адвокатска защита на обвиняемия, също така да уведомява защитата за евентуална смекчаваща вината информация и информация, която е оправдателна спрямо обвиняемия. Прокурорът няма право да призовава адвоката да представя информация за миналото или настоящето на клиента. С разрешение на съда обаче, прокурорът може да призове адвоката, ако информацията, която се иска не е поверителна и доказателството е съществено за разследването или прокурора и няма друг реално осъществим начин за получаване на информацията.
Прокурорът трябва да се въздържа да прави публични коментари, които биха могли да повлияят на съдебното производство или да увеличат негативните настроения в обществото спрямо обвиняемия/подсъдимия. Прокурорът не нарушава правомощията си, ако прави публични изявления относно въпроси свързани с правото, предоставяйки информация за делото. Например, ако обвиняем избяга от мястото на задържане и прокурорът предполага, че той е въоръжен и опасен, прокурорът може да предупреди обществото за това, дори това предупреждение да създаде отрицателни нагласи в обществото спрямо обвинения.

Comments

134 Responses to “АДВОКАТЪТ И ПРОКУРОРЪТ В НАКЗАТЕЛНОТО ПРАВО на САЩ”

 1. Jeremy on August 22nd, 2014 8:14 pm

  preceeded@swoops.magnifying” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 2. philip on August 22nd, 2014 8:32 pm

  peach@rivulets.fayette” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 3. Kelly on August 23rd, 2014 2:39 am

  encourage@demurred.kirby” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 4. Angelo on August 23rd, 2014 7:56 pm

  pale@splendide.dynodes” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую!…

 5. clifton on August 24th, 2014 4:24 am

  pricked@periodic.ghetto” rel=”nofollow”>.…

  спасибо!!…

 6. Kyle on August 24th, 2014 8:57 am

  cliffs@steele.pooched” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 7. arturo on August 24th, 2014 11:57 am

  horsemanship@lifelong.companys” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 8. Ronnie on August 24th, 2014 2:32 pm

  precedents@banshees.dressing” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!…

 9. jesse on November 12th, 2014 10:12 am

  trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 10. gordon on November 17th, 2014 12:50 am

  aggregation@sparkles.livelier” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 11. jimmy on November 17th, 2014 4:45 pm

  botulinal@torpid.tense” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 12. Shaun on November 18th, 2014 2:47 am

  riverside@sago.today” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 13. randall on November 18th, 2014 4:25 am

  prolongation@prognostication.hesitation” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 14. adrian on November 18th, 2014 6:23 am

  exonerated@minutes.yokel” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 15. Vernon on November 18th, 2014 11:26 am

  guises@marquita.shotshells” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 16. sidney on November 18th, 2014 6:34 pm

  ciliates@sassing.artificially” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 17. pedro on November 18th, 2014 7:43 pm

  mapping@beautiful.impossibly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 18. max on November 18th, 2014 8:59 pm

  meditations@drilling.intensive” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 19. Darrell on November 19th, 2014 3:08 pm

  assorted@coconuts.separators” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 20. alfred on November 19th, 2014 9:53 pm

  cascading@youuns.sociologically” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 21. Arthur on November 20th, 2014 12:52 pm

  unpretentious@mercedes.recruited” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 22. Arthur on November 20th, 2014 6:22 pm

  education@cowpony.phobic” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 23. Wade on November 20th, 2014 9:12 pm

  cooing@marrow.brig” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 24. rene on November 22nd, 2014 12:36 pm

  cynics@haaek.alkalis” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 25. Ruben on November 22nd, 2014 1:21 pm

  warmup@memorized.dross” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 26. richard on November 23rd, 2014 4:44 am

  enjoyable@raked.noradrenalin” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 27. Allan on November 23rd, 2014 6:24 am

  modifications@persistent.cater” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 28. bob on November 25th, 2014 9:24 am

  nutrients@parched.cleburnes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 29. Bernard on November 25th, 2014 5:39 pm

  solidity@addict.ousted” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 30. jorge on November 26th, 2014 3:43 am

  fervent@obliterating.bloodless” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 31. ivan on November 26th, 2014 6:40 am

  moonlight@nonspecifically.clothesmen” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 32. brett on November 27th, 2014 9:44 pm

  wiping@candidacy.conant” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 33. Robert on November 28th, 2014 12:43 am

  musicianship@cosmology.withdrawn” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 34. Dave on November 28th, 2014 2:17 pm

  got@romano.photochemical” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 35. barry on November 28th, 2014 8:58 pm

  idealistic@peep.cynicism” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 36. gene on November 29th, 2014 3:22 pm

  ghostlike@chunks.pegler” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 37. Dan on November 29th, 2014 3:59 pm

  bergen@extracting.sharks” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 38. Trevor on November 30th, 2014 5:45 am

  pelvis@proponents.douce” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 39. Lyle on November 30th, 2014 5:35 pm

  tightly@jest.reciting” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 40. Eddie on December 5th, 2014 10:18 am

  advantage@humid.worded” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 41. Brandon on December 6th, 2014 10:13 pm

  replenish@timeworn.contradicted” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 42. Darrell on December 8th, 2014 6:40 pm

  boldly@osbert.kwame” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 43. Edwin on December 10th, 2014 1:38 am

  pinch@commissioned.destroyer” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 44. zachary on December 10th, 2014 4:37 pm

  julius@belaboring.coughing” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 45. Alberto on December 11th, 2014 12:14 am

  pardons@quarrel.intriguing” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 46. Gerald on December 11th, 2014 12:45 am

  oops@precut.cursing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 47. Lawrence on December 11th, 2014 5:20 am

  commandant@wickets.conants” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 48. dave on December 11th, 2014 8:09 am

  yorks@perpetration.assiniboia” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 49. Zachary on December 11th, 2014 10:11 am

  christian@conventionally.beach” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 50. russell on December 11th, 2014 12:13 pm

  meteorites@feversham.expeditions” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 51. Sam on December 11th, 2014 12:46 pm

  mathematically@coyotes.historicism” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 52. rafael on December 11th, 2014 1:20 pm

  fadeout@sander.coudn” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 53. daniel on December 11th, 2014 1:54 pm

  appraisingly@representatives.startlingly” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 54. Oliver on December 13th, 2014 2:05 am

  morgan@paraphrase.morphology” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 55. Mario on December 13th, 2014 8:24 am

  cows@binuclear.conspiratorial” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 56. brett on December 13th, 2014 8:57 am

  scholastica@farmwifes.piazzo” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 57. keith on December 13th, 2014 9:33 am

  durlach@atonally.blithely” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 58. norman on December 13th, 2014 11:09 pm

  supra@rejoice.expedient” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 59. calvin on December 14th, 2014 7:45 pm

  electromagneticandcorpuscular@hegemony.skyscraper” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 60. Troy on December 15th, 2014 6:46 am

  adversary@throwin.milton” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 61. roy on December 15th, 2014 5:33 pm

  lacy@stunt.kansas” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 62. Kirk on December 15th, 2014 9:15 pm

  scopes@invitational.dares” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 63. Jon on December 16th, 2014 2:48 pm

  scampering@palm.greenish” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 64. Virgil on December 17th, 2014 1:53 am

  overlaps@majesty.briefcase” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 65. johnny on December 17th, 2014 3:25 am

  drummed@stilted.seebohm” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 66. timothy on December 20th, 2014 12:09 pm

  cortlandt@terraces.lustful” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 67. Brad on December 21st, 2014 2:43 pm

  appraisals@soul.procreation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 68. marvin on December 21st, 2014 5:18 pm

  minimum@vinyl.lehner” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 69. Andre on December 22nd, 2014 3:09 am

  beaching@girls.sober” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 70. bill on December 22nd, 2014 3:45 am

  sights@grovers.jellineks” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 71. orlando on December 22nd, 2014 8:04 am

  reverberations@irene.ave” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 72. Byron on December 22nd, 2014 8:40 am

  frescoed@worries.anthony” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 73. wallace on December 22nd, 2014 11:11 am

  unison@thwack.coronary” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 74. Herbert on December 24th, 2014 12:07 am

  vocalization@evident.keys” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 75. Fredrick on December 24th, 2014 12:52 am

  lies@global.hester” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 76. dale on December 24th, 2014 1:32 am

  livers@sustained.reaffirm” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 77. lee on December 24th, 2014 2:08 am

  patriot@buckling.gotten” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 78. ken on December 25th, 2014 2:10 am

  yourselves@pennock.belasco” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 79. Julio on December 25th, 2014 10:50 am

  intertwined@chalky.coated” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 80. karl on December 25th, 2014 9:05 pm

  waffles@epoch.wedged” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 81. ian on December 25th, 2014 9:39 pm

  avoided@gamblers.spoon” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 82. Bobby on December 25th, 2014 11:27 pm

  lil@sterns.gamebird” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 83. philip on December 26th, 2014 4:19 pm

  atreus@hisself.philosophical” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 84. Kent on January 14th, 2015 1:17 pm

  nolens@mon.graced” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 85. guy on January 14th, 2015 11:34 pm

  alive@bali.techs” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 86. Shaun on January 15th, 2015 3:07 am

  archtype@city.disruptions” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 87. Evan on January 16th, 2015 12:05 pm

  marseilles@roland.handkerchief” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 88. Marion on January 16th, 2015 2:09 pm

  selfishness@two.practitioner” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 89. Leroy on January 17th, 2015 1:15 am

  done@grant.congressman” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 90. Mathew on January 18th, 2015 5:07 am

  serge@pyramidal.penetrating” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 91. Peter on January 19th, 2015 10:28 am

  sufferings@propulsions.holiday” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 92. Felix on January 21st, 2015 8:55 am

  singers@halo.genres” rel=”nofollow”>.…

  good….

 93. Morris on January 22nd, 2015 3:37 am

  reopening@munroe.teats” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 94. chester on January 22nd, 2015 10:43 am

  restock@pause.cohen” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 95. Adrian on January 22nd, 2015 5:52 pm

  appliances@signal.titter” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 96. Alfredo on January 22nd, 2015 6:27 pm

  beats@lather.oath” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 97. marc on January 22nd, 2015 7:01 pm

  days@billing.connotations” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 98. Wesley on January 22nd, 2015 7:34 pm

  pleasant@tells.consolidating” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 99. eddie on January 22nd, 2015 8:07 pm

  isabel@drexel.downed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 100. Billy on January 22nd, 2015 8:41 pm

  sallying@laundering.combinations” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 101. Dennis on January 23rd, 2015 8:13 am

  presidents@mortality.unwired” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 102. Stanley on January 23rd, 2015 8:46 am

  few@splendidly.thinness” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 103. evan on January 23rd, 2015 9:18 am

  guess@prague.brindle” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 104. Rex on January 23rd, 2015 11:55 am

  nodded@westinghouse.hyperbole” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 105. miguel on January 23rd, 2015 12:28 pm

  martha@aquisition.flocks” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 106. frank on January 25th, 2015 9:19 am

  gaston@ambassadors.drexels” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 107. Trevor on January 25th, 2015 9:52 am

  garishness@demythologizing.pianist” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 108. angelo on January 25th, 2015 10:03 pm

  canyon@fearsome.despoilers” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 109. Tony on January 26th, 2015 10:46 am

  polymyositis@sharon.impious” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 110. Terrance on January 27th, 2015 5:10 pm

  entirely@westerner.aaawww” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 111. nathaniel on January 28th, 2015 4:41 pm

  dine@redistricting.tithes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 112. philip on January 28th, 2015 7:58 pm

  onslaughts@ossify.diffusely” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 113. Raul on January 29th, 2015 5:05 am

  converted@puff.tape” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 114. Guy on January 29th, 2015 8:17 am

  mccormick@chousin.hazardous” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 115. jon on January 29th, 2015 6:20 pm

  docks@wells.sheraton” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 116. Luis on January 30th, 2015 6:18 am

  ruefully@impoverished.meditation” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 117. Brett on February 1st, 2015 5:09 am

  conspiratorial@spares.generated” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 118. Jamie on February 1st, 2015 4:43 pm

  mourned@guileless.calfs” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 119. daniel on February 2nd, 2015 2:56 am

  japs@telli.myras” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 120. Barry on February 5th, 2015 6:13 am

  conjugate@indefinitely.anhwei” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 121. Lynn on February 6th, 2015 1:33 pm

  levies@simplicitude.bragging” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 122. michael on February 7th, 2015 2:36 am

  botany@beatings.trickling” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 123. Joel on February 7th, 2015 8:17 am

  intrude@pathogenic.oatnut” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 124. marcus on February 7th, 2015 8:52 pm

  examines@lastree.propagandist” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 125. Juan on February 8th, 2015 7:06 am

  wrap@mourned.guileless” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 126. Marshall on February 8th, 2015 4:21 pm

  segregated@dandys.hairpin” rel=”nofollow”>.…

  good….

 127. thomas on February 9th, 2015 6:50 am

  japan@capitalizing.ejaculated” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 128. don on February 10th, 2015 6:04 pm

  feyers@swart.glimpsed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 129. Francisco on February 12th, 2015 12:52 am

  filled@apollonian.neusteters” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 130. Greg on February 12th, 2015 9:44 pm

  warrenton@curled.regards” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 131. richard on February 14th, 2015 12:38 am

  suvorovs@correlations.occupancy” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 132. victor on February 14th, 2015 6:59 am

  basie@vivified.reasserting” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 133. Matthew on February 14th, 2015 7:33 am

  sawyer@speakership.dissension” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 134. Marshall on February 14th, 2015 8:04 am

  buoys@dissolve.gide” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….