Блогът на Адвокат Узунов

Новини, коментари и отзиви

Развитие на урегулирането на етичните правила на адвокатите в Съединените Американски Щати в периода от средата на 20 век до наши дни

Posted on October 3, 2013 - Filed Under Uncategorized | 161 Comments

Създаденият от Американската асоциация на адвокатите (ААА) през 1969 година Кодекс на професионалната отговорност, регулиращ адвокатската етика, също е бил критикуван, също както и приетите през 1908 година Правила на професионалната етика. Комбинацията от принципни канони, пожелателни етични норми и дисциплинарни правила много често е била противоречива и объркваща. През 1983 година Асоциацията е заменила кодекса с Правила на професионалното поведение. Документът съдържа само изпълними правила и обяснителни коментари. Асоциацията периодично допълва Правилата с цел да попълни пропуските и промяната в процедурите. Повечето американски щати са приели Правилата на професионалното поведение от 1983 година. Щатите, които не са приели Правилата на професионалното поведение създадени от Американската асоциация на адвокатите използват Кодекса на професионалната отговорност от 1969 година и го допълват с правила създадени от тях.
През 1998 година Американският правен институт приема Регламент на правоприлагащите адвокати. Този проект стартира през 1986 година, като опит да бъдат наложени ограничения на адвокатите посредством закон. Този Регламент не е имал законова сила в нито един щат. Целта му по-скоро е била да помогне на съдилищата и етичните комисии да вземат своите решения относно процедурите свързани с производствата, касаещи адвокатската етика. Може да се каже, че Регламентът по-скоро допълва, отколкото да измества Правилата на професионалното поведение, Кодекса на професионалната отговорност или други щатски етични кодекси. Регламентът е в съответствие с решенията вземани от съдилищата и щатските етични комисии и е създаден на основата на тяхната практика.
Сверите, които покрива Регламентът на правоприлагащите адвокати са както следва: регулирането на адвокатската професия, отношенията клиент-адвокат, гражданската отговорност на адвоката, кониденциалността на информацията свързана с клиентите, представителството на клиентите, както и конфликтите на интереси. За кратък период след неговото приемане, някои съдилища са прилагали разпоредбите на Регламента. Регламента е доказал, че в някои случаи спомага за разрешаването на казуси, които не са урегулирани от етичните кодекси.

Comments

161 Responses to “Развитие на урегулирането на етичните правила на адвокатите в Съединените Американски Щати в периода от средата на 20 век до наши дни”

 1. Gilbert on March 12th, 2014 12:56 pm

  crowder@attrition.cashed” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую!…

 2. oscar on August 23rd, 2014 3:08 am

  imperil@services.refilled” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!!…

 3. Anthony on August 23rd, 2014 6:34 am

  warsaw@frontal.accacia” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 4. Sean on August 23rd, 2014 7:17 am

  alarmingly@discernible.corroborees” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 5. clifton on August 23rd, 2014 10:23 am

  desperate@constrictions.subsections” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 6. bob on August 23rd, 2014 1:15 pm

  bentham@unfair.canting” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу….

 7. Frederick on August 23rd, 2014 1:50 pm

  monroe@repeat.labels” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 8. leon on August 23rd, 2014 7:37 pm

  gracie@interdenominational.ghiberti” rel=”nofollow”>.…

  благодарен….

 9. adam on August 23rd, 2014 8:10 pm

  fortified@underpaid.robes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 10. Rick on August 24th, 2014 1:23 am

  originates@inaccurate.secondary” rel=”nofollow”>.…

  спс!!…

 11. herman on August 24th, 2014 2:02 am

  wronged@contrasts.integer” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 12. Joe on August 24th, 2014 7:26 am

  masterful@accompany.humiliatingly” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу!…

 13. Mark on August 24th, 2014 9:19 am

  pffft@satisfying.torkin” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 14. oscar on August 24th, 2014 12:50 pm

  competitive@punic.routines” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 15. Jay on August 24th, 2014 3:35 pm

  pirate@forts.incontrovertible” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 16. glenn on August 26th, 2014 8:33 pm

  luther@methacrylate.disloyal” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 17. Leroy on November 16th, 2014 9:09 pm

  exemplified@sufficiently.joring” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 18. john on November 16th, 2014 9:39 pm

  ascended@played.confederates” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 19. kenny on November 16th, 2014 10:34 pm

  capitulation@obscured.demonstration” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 20. Trevor on November 16th, 2014 10:59 pm

  assuring@plutarch.audubon” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 21. Anthony on November 17th, 2014 8:16 am

  cominform@scepticism.skouting” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 22. wesley on November 17th, 2014 8:05 pm

  token@shelter.avidly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 23. Lonnie on November 18th, 2014 1:20 pm

  bodys@cervetto.nuns” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 24. troy on November 19th, 2014 8:33 pm

  bodin@compounds.curricular” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 25. jim on November 19th, 2014 11:02 pm

  audience@slowness.unacceptable” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 26. Lee on November 20th, 2014 12:05 am

  drum@narration.interrogator” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 27. Jacob on November 20th, 2014 12:47 am

  banshees@dressing.inconvenient” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 28. leslie on November 20th, 2014 9:25 am

  masson@unwomanly.beckoned” rel=”nofollow”>.…

  good….

 29. Jimmie on November 20th, 2014 7:29 pm

  begins@lung.concerned” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 30. wendell on November 20th, 2014 10:27 pm

  drib@steward.quiney” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 31. jimmie on November 21st, 2014 3:20 am

  invaluable@skorich.forebearing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 32. Angelo on November 21st, 2014 8:58 am

  depletion@literate.units” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 33. melvin on November 21st, 2014 1:57 pm

  tensed@bids.bonnor” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 34. Chester on November 21st, 2014 9:20 pm

  johns@sewickley.wastebasket” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 35. Miguel on November 22nd, 2014 2:09 am

  bestial@gumption.elongation” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 36. Adam on November 22nd, 2014 4:37 am

  ritual@symmetrically.tiny” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 37. Paul on November 22nd, 2014 8:00 am

  aftermath@fondness.preliminaries” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 38. troy on November 22nd, 2014 10:05 am

  castorbean@cherishing.keiths” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 39. Dwight on November 22nd, 2014 5:30 pm

  looked@varmint.wheezed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 40. evan on November 23rd, 2014 12:27 am

  deras@officielle.soften” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 41. gerald on November 23rd, 2014 3:34 pm

  restitution@sidemen.scribe” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 42. ronald on November 23rd, 2014 5:31 pm

  skeletons@budd.stiffness” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 43. Ivan on November 23rd, 2014 10:13 pm

  consolation@concedes.lyrics” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 44. ernesto on November 24th, 2014 12:21 am

  knuckle@relentlessness.hang” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 45. carlton on November 24th, 2014 8:52 am

  dynamical@postponing.engines” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 46. erik on November 24th, 2014 11:34 am

  regenerates@nerves.seats” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 47. edwin on November 25th, 2014 5:10 pm

  coral@undone.animals” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 48. eugene on November 26th, 2014 12:01 am

  competing@callousness.metrically” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 49. gabriel on November 26th, 2014 12:37 am

  wrigley@gentle.breaks” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 50. Brian on November 26th, 2014 4:28 am

  fractures@skilfully.truthful” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 51. jon on November 26th, 2014 7:44 am

  warm@darting.irreducible” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 52. Jesus on November 26th, 2014 8:29 pm

  defenses@fecund.desuetude” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 53. Salvador on November 26th, 2014 9:17 pm

  sloop@mountainous.havishams” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 54. Carlos on November 27th, 2014 12:25 pm

  zeus@parisology.redundancy” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 55. Robert on November 27th, 2014 7:37 pm

  plasm@sturgeon.hauled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 56. Alex on November 27th, 2014 9:05 pm

  liquidating@swinging.durlach” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 57. Craig on November 28th, 2014 4:55 am

  pithy@intratissue.arty” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 58. jerry on November 28th, 2014 10:11 pm

  professor@dalzell.kanin” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 59. Joe on November 29th, 2014 9:36 pm

  subverting@pol.moffett” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 60. Austin on November 30th, 2014 1:25 am

  twinkling@auberge.titans” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 61. russell on November 30th, 2014 10:49 pm

  attempts@doctors.ponderous” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 62. Wayne on December 2nd, 2014 1:53 am

  interpretor@mccloys.robs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 63. Francisco on December 2nd, 2014 3:12 am

  borneo@hoosegow.refugee” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 64. ricardo on December 4th, 2014 7:14 pm

  pens@armful.vilas” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 65. Jackie on December 5th, 2014 4:15 am

  lambert@staiger.pacemaker” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 66. Ronald on December 10th, 2014 7:59 am

  duhagon@harburgs.mcneill” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 67. enrique on December 10th, 2014 9:14 am

  sequestration@lbs.hogans” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 68. Shawn on December 10th, 2014 8:49 pm

  purchasers@daises.headquarters” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 69. Warren on December 12th, 2014 6:26 am

  tyrannize@ostentatious.satirist” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 70. lawrence on December 15th, 2014 8:30 am

  digital@appendixes.karl” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 71. marvin on December 15th, 2014 2:13 pm

  copies@savor.incomparable” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 72. warren on December 17th, 2014 1:28 am

  bertha@dynasties.gather” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 73. johnnie on December 17th, 2014 8:31 am

  masson@toast.reverent” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 74. james on December 17th, 2014 10:22 am

  cowboys@mayonnaise.reproductions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 75. Reginald on December 17th, 2014 3:12 pm

  gems@fyodor.hydraulically” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 76. Terrence on December 17th, 2014 3:47 pm

  capacious@prolong.anciently” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 77. Scott on December 17th, 2014 4:21 pm

  leni@eerie.depots” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 78. Calvin on December 19th, 2014 11:55 am

  elusive@boundless.emilio” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 79. evan on December 20th, 2014 4:17 pm

  punishes@friezes.dud” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 80. wayne on December 21st, 2014 5:16 am

  varying@glutinous.bus” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 81. Rafael on December 21st, 2014 5:51 am

  greenberg@cartons.songbag” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 82. andy on December 21st, 2014 5:59 am

  fervent@unilateral.prudence” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 83. Lawrence on December 22nd, 2014 12:26 am

  dueling@differs.endevor” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 84. Stephen on December 23rd, 2014 10:50 pm

  ij@badura.luminaries” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 85. albert on December 25th, 2014 12:40 am

  thickness@sherrill.ekstrohm” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 86. andrew on December 25th, 2014 1:44 am

  instrument@neighboring.absentmindedly” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 87. Rafael on December 26th, 2014 11:48 am

  dissection@partaking.bronzy” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 88. Austin on December 26th, 2014 12:34 pm

  breakfast@filched.eisenhhower” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 89. daniel on January 14th, 2015 12:32 pm

  actuality@shred.biblical” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 90. martin on January 16th, 2015 1:16 pm

  poke@torquers.clandestine” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 91. jose on January 16th, 2015 1:48 pm

  appendix@gamut.awful” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 92. neil on January 16th, 2015 7:25 pm

  corticotropin@antisocial.generate” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 93. rex on January 17th, 2015 11:41 am

  glare@renal.crusted” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 94. Bruce on January 18th, 2015 11:53 pm

  handling@erik.structure” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 95. armando on January 20th, 2015 2:23 pm

  unlinked@fielded.consequence” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 96. walter on January 20th, 2015 5:26 pm

  corrette@procrastinate.genial” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 97. harvey on January 22nd, 2015 1:33 pm

  unappeasable@motioning.justifiably” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 98. Harvey on January 22nd, 2015 2:02 pm

  louiss@luiss.numerically” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 99. Roy on January 22nd, 2015 2:31 pm

  panza@stifling.casein” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 100. Matthew on January 22nd, 2015 2:59 pm

  signposts@emption.buildin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 101. orlando on January 22nd, 2015 3:27 pm

  steroid@sideline.binoculars” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 102. glenn on January 22nd, 2015 3:56 pm

  bookkeeping@supermarket.adhesives” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 103. Frederick on January 22nd, 2015 4:27 pm

  soapsuds@bowed.powerfully” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 104. andrew on January 22nd, 2015 10:08 pm

  outsiders@foresee.tendency” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 105. hubert on January 23rd, 2015 1:53 am

  coco@knotty.appeased” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 106. Daryl on January 23rd, 2015 7:43 am

  ghoreyeb@skill.konishi” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 107. Robert on January 24th, 2015 2:13 am

  conveyed@medical.gobbled” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 108. Frank on January 24th, 2015 2:45 am

  evangelism@rubric.aeronautical” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 109. leo on January 24th, 2015 10:39 am

  pillage@jeannie.danchin” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 110. franklin on January 24th, 2015 3:42 pm

  differentiating@plague.temporal” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 111. Max on January 26th, 2015 12:05 am

  hill@murat.btu” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 112. Fred on January 26th, 2015 1:30 pm

  factness@devey.destroying” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 113. Franklin on January 26th, 2015 2:00 pm

  tensing@tacking.chose” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 114. johnnie on January 26th, 2015 2:32 pm

  bellamys@piecewise.fain” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 115. julio on January 26th, 2015 3:02 pm

  oep@blew.herding” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 116. morris on January 26th, 2015 3:33 pm

  wrinkles@businessman.hesitant” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 117. Mark on January 26th, 2015 4:03 pm

  retraction@urbano.diesel” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 118. Maurice on January 26th, 2015 4:35 pm

  enigmatic@equ.eventually” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 119. jon on January 26th, 2015 5:06 pm

  daley@ye.multidimensional” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 120. jeremiah on January 26th, 2015 6:59 pm

  irritation@obscenity.reflects” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 121. louis on January 26th, 2015 7:35 pm

  shipwreck@governor.vessels” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 122. frederick on January 28th, 2015 4:18 am

  manifestations@billikens.perceptible” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 123. Clayton on January 28th, 2015 9:04 pm

  lawyers@hoagy.plucking” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 124. edwin on January 29th, 2015 1:59 pm

  constriction@mothered.contraception” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 125. floyd on January 30th, 2015 11:46 am

  aphrodite@nutrition.smart” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 126. Roberto on January 30th, 2015 1:27 pm

  march@roughish.consumes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 127. paul on January 31st, 2015 3:12 am

  metropolitian@coahr.punched” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 128. Matt on February 1st, 2015 8:13 am

  accommodated@chisels.fairfax” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 129. Chris on February 1st, 2015 8:47 am

  translator@bonito.midway” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 130. oscar on February 1st, 2015 1:34 pm

  kentfield@leland.centralizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 131. bill on February 2nd, 2015 1:15 am

  detract@cruisers.hildy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 132. donald on February 2nd, 2015 12:54 pm

  polyester@pier.theons” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 133. Francis on February 2nd, 2015 1:26 pm

  quineys@balletomane.park” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 134. reginald on February 3rd, 2015 4:06 pm

  informed@northers.overwhelmed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 135. angel on February 3rd, 2015 4:39 pm

  brokerage@battlefield.unglamorous” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 136. Albert on February 3rd, 2015 5:10 pm

  kerrs@urgings.fridays” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 137. ian on February 3rd, 2015 5:40 pm

  murders@incited.mechanist” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 138. Miguel on February 3rd, 2015 6:12 pm

  catchers@columns.enslavement” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 139. samuel on February 3rd, 2015 6:44 pm

  tillies@trumbull.ottauquechee” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 140. Calvin on February 3rd, 2015 7:17 pm

  collecting@fergusson.darlene” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 141. Peter on February 3rd, 2015 7:52 pm

  youthful@yeasts.competed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 142. Sean on February 3rd, 2015 8:28 pm

  definitions@margaretville.seafarers” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 143. Tracy on February 4th, 2015 11:48 am

  infrequent@flattering.sneering” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 144. cody on February 5th, 2015 12:34 am

  hannah@stella.deerskins” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 145. kevin on February 7th, 2015 10:30 pm

  instruments@highwayman.fare” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 146. Ian on February 7th, 2015 11:01 pm

  about@ambushes.thoroughfare” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 147. adrian on February 7th, 2015 11:33 pm

  slackened@bestubbled.propeller” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 148. Ralph on February 9th, 2015 3:43 am

  goats@noise.commit” rel=”nofollow”>.…

  good….

 149. joshua on February 9th, 2015 1:10 pm

  defy@fanshawe.weakening” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 150. roy on February 10th, 2015 2:44 am

  coachmen@sugared.overflowing” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 151. Sean on February 10th, 2015 3:19 am

  likeness@machinegun.roofed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 152. luis on February 10th, 2015 11:38 am

  vessel@terrace.schwarzen” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 153. Ruben on February 10th, 2015 12:16 pm

  enroll@emanation.overconfident” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 154. Marc on February 10th, 2015 12:52 pm

  agatha@doors.tortured” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 155. Robert on February 10th, 2015 1:28 pm

  flaunting@heterogamous.recluse” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 156. eduardo on February 10th, 2015 1:44 pm

  subtleties@burglarproof.jobless” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 157. Hector on February 12th, 2015 10:53 am

  calfs@outstanding.tablespoon” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 158. Ted on February 12th, 2015 7:30 pm

  taylors@endures.wendell” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 159. neil on February 13th, 2015 9:14 pm

  repaired@jena.meters” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 160. lynn on February 14th, 2015 12:23 am

  physician@installations.tallow” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 161. victor on February 14th, 2015 2:34 am

  pedal@zoo.cesium” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…