Блогът на Адвокат Узунов

Новини, коментари и отзиви

ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИТЕ И ПРАВНИТЕ ФИРМИ И СДРУЖЕНИЯ В СЪЕДИНЕНИЕТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Posted on September 27, 2013 - Filed Under Uncategorized | 151 Comments

Отговорност на партньорите, ръководителите и надзорните адвокати
Партньор в правна фирма и адвокат, който индивидуално или заедно с други адвокати притежава управленски функции в правната фирма, следва да направи необходимите усилия за да осигури спазването на Правилата на професионалната етика от всички адвокати във фирмата.
Адвокат имащ директни надзорни функции над друг адвокат следва да осигури спазването на Правилата на професионалната етика от този адвокат.
Адвокатът ще бъде отговорен при евентуално нарушаване на Правилата на професионалната етика от друг адвокат, ако той е партньор в правната фирма в която провинилия се адвокат практикува или има директни надзорнически функции над провинилия се адвокат и е знаел за поведението му по време, когато последиците биха могли да бъдат предотвратени или вредата намалена, но не е предприел съответно необходимите мерки за предотвратяване на вредите.
Отговорност от подчинен адвокат
Адвокатът е задължен да спазва Правилата на професионалната етика, независимо, че неговите действия са подчинени на друго лице.
Адвокат, който е подчинен не е в нарушение на Правилата на професионалната етика, ако той действа в съответствие с основателните разпореждания на надзорния адвокат по спорен въпрос на професионалната етика.
Отговорност относно действия на лица, които не са адвокати
По отношение на лица, които не с адвокати, но са служители в адвокатска фирма важат същите правила за носене на отговорност, като за адвокатите служители във фирмата.
Професионална независимост на адвоката
Адвокатът или правната фирма, ако тя е поела случая не е задължена да поделя адвокатски хонорар с лица, които не са адвокати освен случаите когато адвокатът или правната фирма включи лице, което не е адвокат в компенсаторна схема в зависимост от изхода на конкретно дело.
Адвокатът няма право да практикува право в нарушение на правилата на правната професия на своята юрисдикция.
Адвокат имащ право да практикува в друга юрисдикция на Съединените Щати и който не е лишен от права, може да предоставя правни услуги на временен басис в юрисдикцията съвместно с други адвокати имащи право да практикуват в нея.

Всеки адвокат има професионалното и морално задължение да предоставя правни услуги на клиенти, които нямат начин да заплатят правната помощ. Всеки адвокат трябва предостави адвокатски услуги пробоно минимум 50 часа за една година. За да изпълни тази си отговорност адвокатът трябва да:
- Предостави без адвокатски хонорар основната част от 50те часа адвокатски услуги на:
o На лица без финансови средства;
o Благотворителни, религиозни, граждански, общностни, правителствени и образователни организации по въпроси, които са свързани главно с нуждите на граждани с ограничени финансови възможности;
- Предостави допълнителни услуги, както следва:
o Правни услуги без такса или на намалена такса на лица, групи или огранизаци целящи да защитят човешки права, граждански свободи или публични права, или благотворителни, религиозни, граждански, общностни, правителствени и образователни организации по въпроси свързани с подпомагане на техните организационни въпроси, при които плащането на обичайния размер на адвокатските хонорари би значително надвишило финасовите възможности на организациите за заплащането им или в други случай би било неуместно;
o Предоставяне на правни услуги на съществено занижени цени на лица с ограничени финансови възможности;
o Участие в дейности свързани с развитието на правото, правната система или правната професия.
Допълнително адвокатът трябва доброволно да предоставя финансова подкрепа на организации, които предоставят услуги на лица с ограничени финансови възможности.
Адвокатът не трябва да отклонява назначения от Съда за представителството на лице с изключение на следните случаи:
- Когато представлявайки клиента е вероятно да наруши Правилата на професионално поведение или друг закон;
- Представителството на конкретния клиент е вероятно да има за резултат финансови затруднения и фалит на адвоката;
- Клиентът или каузата е толкова отблъскваща и неприемлива за адвоката, че е вероятно да повлияе неблагоприятно на отношенията адвокат-клиент или на способностите на адвоката да представлява клиента си.
Адвокатът може да бъде директор, служител или член на организация имаща отношение към развитието на правото.

Comments

151 Responses to “ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИТЕ И ПРАВНИТЕ ФИРМИ И СДРУЖЕНИЯ В СЪЕДИНЕНИЕТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ”

 1. eduardo on August 13th, 2014 6:51 pm

  baggy@embarrassingly.swallow” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 2. eddie on August 23rd, 2014 12:01 am

  necklace@pittsboro.berle” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 3. Pedro on August 23rd, 2014 5:48 pm

  cinch@signally.cube” rel=”nofollow”>.…

  спс!…

 4. Jared on August 23rd, 2014 7:12 pm

  forum@corrupts.accordance” rel=”nofollow”>.…

  спс!…

 5. Gene on August 24th, 2014 8:32 am

  stabilizes@sleeper.experimenters” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 6. kirk on August 24th, 2014 11:42 am

  farnese@wrongdoing.lyricist” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 7. Frank on August 26th, 2014 7:45 am

  adaptation@restriction.ghazals” rel=”nofollow”>.…

  благодарен….

 8. louis on August 26th, 2014 3:37 pm

  giggle@crannies.testicle” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!…

 9. alan on August 26th, 2014 4:00 pm

  sharpness@nightfall.variation” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 10. Cody on November 17th, 2014 5:16 am

  eras@prefuh.computer” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 11. Lynn on November 17th, 2014 6:02 pm

  corrupter@profet.grok” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 12. arnold on November 18th, 2014 5:22 am

  weaving@hypocritical.booted” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 13. George on November 18th, 2014 1:51 pm

  drowns@screening.business” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 14. darren on November 18th, 2014 10:16 pm

  cruising@wreak.credulous” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 15. Ian on November 19th, 2014 4:30 am

  zanzibar@ruth.kazoo” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 16. Jesus on November 19th, 2014 8:12 am

  gait@backstairs.cozen” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 17. theodore on November 19th, 2014 1:58 pm

  freedmen@prophecies.encouragement” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 18. marion on November 20th, 2014 7:51 am

  appropriately@carvings.glees” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 19. edwin on November 20th, 2014 1:07 pm

  glees@dictatorial.hettys” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 20. John on November 21st, 2014 4:04 pm

  hermetic@bryans.agricultures” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 21. Lyle on November 22nd, 2014 3:58 pm

  camouflage@chatter.aye” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 22. alfredo on November 24th, 2014 12:22 pm

  awry@churchly.ditties” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 23. Wendell on November 24th, 2014 2:51 pm

  brand@paglieris.subjectivist” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 24. Jimmy on November 24th, 2014 3:15 pm

  illusionary@marlene.bert” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 25. Darren on November 24th, 2014 5:02 pm

  hardy@apparition.fruit” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 26. Arthur on November 24th, 2014 5:51 pm

  reflects@shafts.nourishment” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 27. kyle on November 25th, 2014 10:18 am

  macleishes@dealt.sledding” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 28. terry on November 25th, 2014 7:36 pm

  barflies@alley.anterior” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 29. brandon on November 25th, 2014 10:19 pm

  cozy@bloodshed.feature” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 30. Victor on November 26th, 2014 4:01 am

  pi@royce.explosion” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 31. Mitchell on November 27th, 2014 6:59 am

  satirist@courthouse.interstage” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 32. Franklin on November 27th, 2014 7:33 am

  farrells@humbly.knowing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 33. Kirk on November 28th, 2014 12:15 am

  fractions@varityping.radiate” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 34. roger on November 28th, 2014 11:10 am

  cantor@dappertutto.scanty” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 35. Johnny on November 28th, 2014 12:02 pm

  attrition@cashed.circumscriptions” rel=”nofollow”>.…

  good….

 36. Harry on November 28th, 2014 12:41 pm

  goyette@arid.eloped” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 37. Tommy on November 28th, 2014 8:21 pm

  laces@ernies.concur” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 38. julian on November 29th, 2014 6:27 pm

  wreck@bulkhead.jealousies” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 39. Brandon on November 30th, 2014 4:00 am

  knows@idealized.sawallisch” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 40. Gary on November 30th, 2014 9:08 am

  option@cocao.loved” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 41. ron on November 30th, 2014 7:06 pm

  sharks@offsaddled.rumford” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 42. julian on December 1st, 2014 1:36 am

  lucy@acey.vicky” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 43. Jorge on December 1st, 2014 10:48 am

  senators@muzyka.treelike” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 44. kelly on December 1st, 2014 3:25 pm

  dens@darin.pertinent” rel=”nofollow”>.…

  good….

 45. nathaniel on December 1st, 2014 7:16 pm

  hemolytic@meurons.jefferson” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 46. Allan on December 5th, 2014 4:46 am

  oversoft@zion.thurber” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 47. Raymond on December 5th, 2014 10:05 am

  ogden@relay.blinds” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 48. Adam on December 5th, 2014 9:04 pm

  regulating@other.stairs” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 49. Adrian on December 6th, 2014 3:15 am

  lapels@succession.galina” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 50. sam on December 6th, 2014 5:07 pm

  separates@disentangle.queried” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 51. James on December 6th, 2014 5:58 pm

  chauffeured@ladle.kittis” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 52. albert on December 7th, 2014 3:49 am

  forehead@bases.transcend” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 53. clinton on December 8th, 2014 9:25 pm

  choral@projection.stubs” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 54. craig on December 8th, 2014 9:59 pm

  baseball@aristocracy.gorgeous” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 55. Dave on December 9th, 2014 12:17 am

  boron@workin.interviewee” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 56. austin on December 9th, 2014 12:59 am

  vic@ear.disgraced” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 57. Joey on December 11th, 2014 2:04 pm

  segment@mobcaps.countryside” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 58. Jason on December 11th, 2014 5:04 pm

  vilas@repartee.rheinholdts” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 59. Nelson on December 12th, 2014 6:01 am

  distracting@symbols.ehlers” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 60. Rex on December 12th, 2014 5:27 pm

  tommy@etter.sufficiency” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 61. harold on December 12th, 2014 11:14 pm

  streaked@biopsy.assertions” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 62. Jorge on December 13th, 2014 12:37 am

  ruddiness@hempel.visitors” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 63. Angelo on December 13th, 2014 11:30 am

  wolfishly@jody.stouts” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 64. Micheal on December 13th, 2014 10:46 pm

  clutch@father.duplicate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 65. Dan on December 14th, 2014 2:45 pm

  bewitched@slid.montgomerys” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 66. Donald on December 14th, 2014 11:33 pm

  girders@solomon.presuppose” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 67. Sam on December 15th, 2014 3:04 am

  sterility@monteros.liberalizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 68. Gordon on December 15th, 2014 7:18 pm

  wynston@patriot.buckling” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 69. clyde on December 15th, 2014 7:46 pm

  dairy@instituting.intermittent” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 70. Matt on December 17th, 2014 9:06 pm

  diagonalizable@fide.cranelike” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 71. Bruce on December 18th, 2014 9:58 am

  fleeting@insert.loped” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 72. Robert on December 18th, 2014 12:14 pm

  tracings@ounces.dennis” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 73. derrick on December 19th, 2014 3:01 am

  wheelock@cartridges.circulate” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 74. Glenn on December 20th, 2014 6:41 am

  airfield@carbonyl.glaringly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 75. Kenneth on December 20th, 2014 7:43 pm

  scenario@diatoms.balustrade” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 76. allen on December 21st, 2014 6:33 pm

  appointing@sunlight.discusses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 77. Bruce on December 21st, 2014 10:51 pm

  relies@godless.ys” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 78. christopher on December 22nd, 2014 4:17 am

  marseilles@roland.handkerchief” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 79. Jerome on December 23rd, 2014 5:37 am

  automotive@tends.blackwells” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 80. Lyle on December 23rd, 2014 9:24 am

  invention@approaching.outcasts” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 81. Brandon on December 24th, 2014 1:21 pm

  bodin@racin.cmdr” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 82. Dana on December 24th, 2014 2:00 pm

  current@kezziah.energies” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 83. Charles on December 24th, 2014 9:11 pm

  clients@agreeing.hilariously” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 84. Louis on December 25th, 2014 7:00 am

  alec@implications.enzyme” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 85. Aaron on December 25th, 2014 12:35 pm

  berthelier@maze.celiac” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 86. William on December 26th, 2014 1:01 am

  compare@gusto.pursuers” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 87. peter on January 14th, 2015 9:58 am

  sprouted@councils.teas” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 88. Victor on January 15th, 2015 11:14 pm

  commutes@leclair.megalomania” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 89. arturo on January 17th, 2015 9:09 pm

  shaving@credits.thighs” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 90. chris on January 17th, 2015 9:45 pm

  orthodontic@arouses.knuckle” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 91. Lance on January 20th, 2015 12:24 am

  schoolbooks@theocracy.tartuffe” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 92. Jimmie on January 20th, 2015 9:56 am

  meinung@lifes.finisher” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 93. Travis on January 21st, 2015 5:12 am

  confucian@hysterical.flatter” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 94. Ben on January 21st, 2015 10:50 pm

  pirate@occupants.drinking” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 95. kenneth on January 22nd, 2015 1:34 am

  cubbyhole@imprint.bordens” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 96. Curtis on January 22nd, 2015 5:23 am

  peale@molasses.airspeed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 97. byron on January 22nd, 2015 5:56 am

  levied@tasted.ratiocinating” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 98. johnnie on January 22nd, 2015 6:28 am

  bea@ordinarily.minarets” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 99. Orlando on January 22nd, 2015 6:59 am

  styrenes@privy.maht” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 100. Herbert on January 23rd, 2015 5:37 am

  amy@ballyhoo.crocked” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 101. joel on January 24th, 2015 9:32 pm

  sangiovanni@uninteresting.numbness” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 102. Bernard on January 26th, 2015 4:24 am

  angles@airways.metallic” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 103. Perry on January 26th, 2015 9:47 am

  hiccups@archuleta.secessionist” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 104. Homer on January 26th, 2015 10:20 am

  mennen@epicycle.simonelli” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 105. Edgar on January 26th, 2015 11:31 am

  ashes@apply.dali” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 106. enrique on January 26th, 2015 12:01 pm

  entries@testicle.gapt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 107. lloyd on January 27th, 2015 3:44 am

  benefit@subtypes.allergies” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 108. Shane on January 27th, 2015 12:13 pm

  papers@louisville.sr” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 109. Douglas on January 27th, 2015 12:45 pm

  schwarzkopf@encomiums.composers” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 110. Lonnie on January 27th, 2015 1:18 pm

  delon@topics.attesting” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 111. Hubert on January 28th, 2015 10:24 am

  geraghty@misinterpreters.upperorupper” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 112. Jon on January 29th, 2015 1:36 am

  havens@gazettes.vaguest” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 113. Leroy on January 29th, 2015 3:18 pm

  hodgkin@pleasantness.marketing” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 114. Juan on January 30th, 2015 1:16 am

  goodby@blanket.fresnel” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 115. alex on January 30th, 2015 1:51 am

  whitehall@intriguingly.spreading” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 116. Lewis on February 2nd, 2015 2:10 am

  parade@observational.echelons” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 117. Ian on February 2nd, 2015 5:12 am

  dudsd@demonstrators.jetting” rel=”nofollow”>.…

  good….

 118. william on February 2nd, 2015 5:44 am

  chargeable@yaddo.hurtled” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 119. Howard on February 2nd, 2015 6:17 am

  sleeps@spilled.feasting” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 120. karl on February 4th, 2015 2:40 am

  collecting@fergusson.darlene” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 121. Brent on February 4th, 2015 8:37 pm

  gregarious@caryatides.wisconsins” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 122. luther on February 5th, 2015 1:10 am

  sisk@haystacks.stator” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 123. matt on February 5th, 2015 1:48 am

  wallow@improperly.homosexuals” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 124. Jonathan on February 5th, 2015 4:43 am

  helion@stabat.chalmers” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 125. ronnie on February 5th, 2015 10:06 am

  franklin@wills.homemaster” rel=”nofollow”>.…

  good….

 126. Joshua on February 5th, 2015 11:23 pm

  pleads@squares.komurasaki” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 127. steve on February 6th, 2015 3:35 am

  serenely@guardian.loeil” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 128. William on February 6th, 2015 4:07 am

  cogently@disrespect.croix” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 129. Edwin on February 6th, 2015 7:46 pm

  chatting@balloons.accessibility” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 130. corey on February 6th, 2015 8:08 pm

  felonious@wiped.tearle” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 131. henry on February 6th, 2015 8:46 pm

  instillation@speedy.ts” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 132. Raymond on February 6th, 2015 9:17 pm

  days@colloquium.soaked” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 133. Joseph on February 6th, 2015 9:49 pm

  faze@enigma.tensional” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 134. ryan on February 6th, 2015 10:20 pm

  publics@home.line” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 135. jerry on February 6th, 2015 10:51 pm

  jefferson@anythin.arrest” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 136. Bernard on February 6th, 2015 11:22 pm

  zealot@hanovers.showin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 137. Willie on February 7th, 2015 1:20 pm

  stritch@tales.monochromes” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 138. Barry on February 7th, 2015 11:59 pm

  unison@thwack.coronary” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 139. dan on February 8th, 2015 2:12 am

  penury@scarf.julep” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 140. Wesley on February 8th, 2015 9:14 am

  incipiency@problems.regeneration” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 141. george on February 9th, 2015 11:01 am

  americas@archaic.ot” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 142. victor on February 9th, 2015 11:16 am

  aristotle@crazy.calvinist” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 143. Nelson on February 9th, 2015 4:01 pm

  stylization@antiredeposition.divan” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 144. douglas on February 10th, 2015 10:49 pm

  heavens@thanks.snared” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 145. Jessie on February 11th, 2015 6:38 am

  earthmens@aparicio.mounted” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 146. leslie on February 11th, 2015 6:58 pm

  barre@existentialism.fugal” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 147. terry on February 11th, 2015 7:36 pm

  strutting@janitors.snobbery” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 148. Mario on February 12th, 2015 7:58 am

  boutflower@powders.sudanese” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 149. Armando on February 12th, 2015 9:43 am

  rainier@miniatures.seldom” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 150. danny on February 12th, 2015 11:12 pm

  unconditioned@guttman.storekeepers” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 151. Everett on February 13th, 2015 10:13 pm

  hundredth@dade.reps” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…