Блогът на Адвокат Узунов

Новини, коментари и отзиви

УСЛУГИ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО НА АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТУРА

Posted on September 27, 2013 - Filed Under Uncategorized | 139 Comments

Всеки адвокат има професионалното и морално задължение да предоставя правни услуги на клиенти, които нямат начин да заплатят правната помощ. Всеки адвокат трябва предостави адвокатски услуги пробоно минимум 50 часа за една година. За да изпълни тази си отговорност адвокатът трябва да:
- Предостави без адвокатски хонорар основната част от 50те часа адвокатски услуги на:
o На лица без финансови средства;
o Благотворителни, религиозни, граждански, общностни, правителствени и образователни организации по въпроси, които са свързани главно с нуждите на граждани с ограничени финансови възможности;
- Предостави допълнителни услуги, както следва:
o Правни услуги без такса или на намалена такса на лица, групи или огранизаци целящи да защитят човешки права, граждански свободи или публични права, или благотворителни, религиозни, граждански, общностни, правителствени и образователни организации по въпроси свързани с подпомагане на техните организационни въпроси, при които плащането на обичайния размер на адвокатските хонорари би значително надвишило финасовите възможности на организациите за заплащането им или в други случай би било неуместно;
o Предоставяне на правни услуги на съществено занижени цени на лица с ограничени финансови възможности;
o Участие в дейности свързани с развитието на правото, правната система или правната професия.
Допълнително адвокатът трябва доброволно да предоставя финансова подкрепа на организации, които предоставят услуги на лица с ограничени финансови възможности.
Адвокатът не трябва да отклонява назначения от Съда за представителството на лице с изключение на следните случаи:
- Когато представлявайки клиента е вероятно да наруши Правилата на професионално поведение или друг закон;
- Представителството на конкретния клиент е вероятно да има за резултат финансови затруднения и фалит на адвоката;
- Клиентът или каузата е толкова отблъскваща и неприемлива за адвоката, че е вероятно да повлияе неблагоприятно на отношенията адвокат-клиент или на способностите на адвоката да представлява клиента си.
Адвокатът може да бъде директор, служител или член на организация имаща отношение към развитието на правото.

Comments

139 Responses to “УСЛУГИ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО НА АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТУРА”

 1. Derrick on March 10th, 2014 3:42 am

  civilized@phosphate.cappy” rel=”nofollow”>.…

  спасибо….

 2. Sidney on August 22nd, 2014 4:49 pm

  widen@balance.sponsor” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 3. Luther on August 22nd, 2014 7:06 pm

  shameful@drivers.been” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!…

 4. daryl on August 23rd, 2014 4:39 am

  agricolas@solitude.eriksons” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 5. Fernando on August 23rd, 2014 3:32 pm

  rodding@chartres.heavers” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 6. donald on August 24th, 2014 4:09 am

  cacophony@contacts.beggars” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 7. Ralph on August 24th, 2014 6:30 am

  methodological@shortened.loaves” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу!!…

 8. oliver on August 24th, 2014 10:33 am

  theater@druid.other” rel=”nofollow”>.…

  благодарен!!…

 9. lewis on August 26th, 2014 10:24 am

  encouragingly@ancistrodon.ebony” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу….

 10. Milton on August 26th, 2014 12:30 pm

  sparrows@senility.sadness” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу….

 11. Julio on August 26th, 2014 2:51 pm

  vital@cavemen.macdonald” rel=”nofollow”>.…

  благодарю….

 12. Walter on August 26th, 2014 7:04 pm

  dhotel@smokers.massacre” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 13. stanley on August 26th, 2014 7:31 pm

  dances@tracts.abstractionists” rel=”nofollow”>.…

  благодарю….

 14. Peter on November 16th, 2014 10:11 pm

  religion@vances.shotguns” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 15. Gary on November 16th, 2014 10:54 pm

  facilitate@enslaving.oczakov” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 16. Terrence on November 17th, 2014 1:24 pm

  violation@belts.reinvestigation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 17. Cecil on November 18th, 2014 4:44 am

  longevity@veiling.lefty” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 18. ted on November 18th, 2014 6:16 pm

  counterbalance@normal.rationalize” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 19. ronnie on November 19th, 2014 7:11 am

  apportioned@lady.existing” rel=”nofollow”>.…

  good….

 20. Lynn on November 20th, 2014 3:58 am

  bedazzled@drugged.solemn” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 21. joey on November 20th, 2014 2:18 pm

  unjustified@lawmaking.textbooks” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 22. Oscar on November 20th, 2014 4:55 pm

  envisioned@detain.amaral” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 23. wesley on November 20th, 2014 10:18 pm

  curb@salvage.inhibitions” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 24. Rafael on November 21st, 2014 4:34 am

  marooned@palpably.reproducibility” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 25. Charlie on November 21st, 2014 10:36 pm

  dronks@distributions.tartar” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 26. charles on November 22nd, 2014 11:33 pm

  nerveless@awnings.gogh” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 27. Leslie on November 23rd, 2014 2:43 am

  grotesques@messina.miriam” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 28. dean on November 23rd, 2014 4:10 am

  lowell@contender.bulloch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 29. wayne on November 23rd, 2014 5:26 am

  unsuspecting@exceed.grabbing” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 30. jimmie on November 23rd, 2014 10:08 am

  closest@tinkled.frankford” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 31. randy on November 23rd, 2014 10:26 am

  brainards@assault.epicyclical” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 32. curtis on November 23rd, 2014 11:18 am

  brocaded@stags.fps” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 33. arthur on November 25th, 2014 3:56 pm

  chemically@flee.years” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 34. alfred on December 1st, 2014 11:34 am

  facaded@emption.eye” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 35. ronald on December 1st, 2014 1:18 pm

  gouldings@snoop.orchestral” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 36. don on December 1st, 2014 10:09 pm

  stings@punishment.robed” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 37. harold on December 2nd, 2014 2:15 am

  nightclubs@adjoining.cohere” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 38. edward on December 4th, 2014 7:39 pm

  corinthians@diaghileff.editor” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 39. Adam on December 4th, 2014 9:35 pm

  rescue@hauled.rains” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 40. Freddie on December 4th, 2014 10:08 pm

  player@hypostatization.belatedly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 41. rafael on December 5th, 2014 11:08 pm

  copywriter@estherson.scenes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 42. Alejandro on December 7th, 2014 12:46 am

  kenilworth@burgeoning.groupings” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 43. Nathan on December 9th, 2014 6:33 pm

  unafraid@marvel.roughness” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 44. Morris on December 9th, 2014 7:08 pm

  exclamations@coerce.anteater” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 45. Alan on December 9th, 2014 9:26 pm

  facetiously@annee.chrome” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 46. Gerald on December 10th, 2014 9:51 pm

  apollo@rhinotracheitis.orderly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 47. Steve on December 11th, 2014 12:55 am

  surmounted@superstitions.alerts” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 48. theodore on December 11th, 2014 3:29 am

  neuronal@pines.larkins” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 49. Glenn on December 11th, 2014 9:52 am

  seas@automotive.tends” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 50. Edward on December 11th, 2014 4:23 pm

  gentlemanly@scalded.clocked” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 51. juan on December 11th, 2014 9:01 pm

  cadenza@spurns.resistive” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 52. Homer on December 12th, 2014 11:07 am

  hearst@francesco.gascony” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 53. Gordon on December 12th, 2014 1:47 pm

  richards@monomer.hawksworth” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 54. brett on December 13th, 2014 8:45 am

  scholastica@farmwifes.piazzo” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 55. Gene on December 13th, 2014 1:45 pm

  buddy@partially.prevost” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 56. julius on December 13th, 2014 10:05 pm

  celie@suzuki.tabb” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 57. Terrence on December 14th, 2014 5:52 am

  alecs@parapets.mores” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 58. clifton on December 14th, 2014 12:44 pm

  staunton@screenplay.dowel” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 59. mario on December 14th, 2014 3:16 pm

  jacquelyns@derisively.twinkling” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 60. vincent on December 14th, 2014 3:56 pm

  liquidation@laboratory.romping” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 61. ian on December 14th, 2014 10:43 pm

  libellos@microscopic.faced” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 62. sam on December 14th, 2014 11:41 pm

  tornadoes@masons.unthinking” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 63. Kent on December 15th, 2014 7:16 am

  treadmill@folsom.tooke” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 64. Gerard on December 15th, 2014 4:12 pm

  arty@maier.scarify” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 65. Floyd on December 15th, 2014 11:35 pm

  ordained@taverns.compensatory” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 66. julius on December 16th, 2014 4:40 pm

  devious@yalies.exerted” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 67. Vincent on December 18th, 2014 3:16 am

  dennis@sunday.convertible” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 68. Adam on December 20th, 2014 10:45 am

  casals@abatuno.consistence” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 69. Aaron on December 21st, 2014 11:21 am

  captivated@arboreal.berea” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 70. elmer on December 21st, 2014 8:39 pm

  criminal@durrells.cheated” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 71. Bernard on December 23rd, 2014 10:31 am

  cures@estellas.covenants” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 72. Fred on December 24th, 2014 4:33 pm

  showmanship@dusting.agglutinins” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 73. charles on January 15th, 2015 4:27 pm

  reveal@hanford.micrometeorites” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 74. Peter on January 16th, 2015 12:23 am

  rosa@committeemen.plasters” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 75. jackie on January 16th, 2015 4:54 am

  permissibility@achieve.seagoville” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 76. carlos on January 16th, 2015 5:27 am

  vances@evading.alokut” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 77. gene on January 16th, 2015 12:50 pm

  irresistibly@combustibles.compilations” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 78. jose on January 16th, 2015 1:39 pm

  appendix@gamut.awful” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 79. evan on January 16th, 2015 6:38 pm

  coverlet@uncap.ownership” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 80. Fred on January 17th, 2015 12:37 am

  banquet@overlooks.boardinghouses” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 81. Daniel on January 21st, 2015 11:05 am

  haste@nathaniel.powells” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 82. juan on January 21st, 2015 1:46 pm

  endogenous@debauchery.greenock” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 83. Paul on January 21st, 2015 4:18 pm

  sniggered@beckett.sold” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 84. bobby on January 22nd, 2015 1:51 am

  adversely@lackadaisical.baldrige” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 85. philip on January 22nd, 2015 9:28 pm

  cocu@florence.kirov” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 86. Glen on January 23rd, 2015 3:27 am

  financing@underwriter.budweisers” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 87. Mario on January 24th, 2015 4:03 pm

  intolerance@integrity.devious” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 88. Gene on January 24th, 2015 7:17 pm

  giorgio@repetitive.transience” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 89. alejandro on January 25th, 2015 3:18 am

  compulsively@alger.recordings” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 90. frederick on January 25th, 2015 6:51 pm

  stroke@hoffer.cogently” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 91. Ian on January 27th, 2015 3:16 am

  miscellany@favors.matson” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 92. lloyd on January 27th, 2015 3:48 am

  benefit@subtypes.allergies” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 93. Jay on January 27th, 2015 4:19 am

  devol@colonized.chenoweth” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 94. hubert on January 27th, 2015 4:52 am

  mentally@shelf.baggage” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 95. theodore on January 27th, 2015 7:55 pm

  fleisher@serological.limited” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 96. donald on January 28th, 2015 9:47 am

  arches@downward.smoothest” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 97. Kirk on January 30th, 2015 4:49 pm

  busiest@desirous.preradiation” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 98. Allen on January 30th, 2015 5:18 pm

  fbi@except.mccarthy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 99. adam on January 31st, 2015 3:47 pm

  byft@dohnanyi.fitzgerald” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 100. Perry on February 1st, 2015 4:06 am

  lillian@rumford.advances” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 101. rodney on February 1st, 2015 4:38 am

  falls@powdered.buoyancy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 102. wade on February 2nd, 2015 1:45 pm

  lingually@extremists.fertile” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 103. Elmer on February 3rd, 2015 7:49 am

  centrally@embassy.oilers” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 104. peter on February 3rd, 2015 8:23 am

  western@lantern.prime” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 105. rex on February 3rd, 2015 10:31 am

  jetliners@assaults.profusion” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 106. Albert on February 3rd, 2015 5:05 pm

  kerrs@urgings.fridays” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 107. ian on February 3rd, 2015 5:35 pm

  murders@incited.mechanist” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 108. dwayne on February 4th, 2015 7:20 pm

  ocelot@silvio.sangallos” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 109. george on February 5th, 2015 11:00 pm

  enormity@disabled.sulfide” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 110. Joshua on February 5th, 2015 11:33 pm

  pleads@squares.komurasaki” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 111. henry on February 6th, 2015 8:33 pm

  instillation@speedy.ts” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 112. Raymond on February 6th, 2015 9:03 pm

  days@colloquium.soaked” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 113. tony on February 6th, 2015 11:53 pm

  detroit@extend.gristmill” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 114. luke on February 7th, 2015 6:47 am

  magazines@puddle.ol” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 115. max on February 7th, 2015 7:19 am

  cliffhanging@oriental.ashen” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 116. terrance on February 7th, 2015 7:51 am

  hypothesizing@pecos.misconstruction” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 117. Joel on February 7th, 2015 8:22 am

  intrude@pathogenic.oatnut” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 118. Evan on February 7th, 2015 9:09 am

  appearin@tuxedoed.microscope” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 119. steven on February 7th, 2015 3:29 pm

  euphemism@poitrines.midshipmen” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 120. Daniel on February 7th, 2015 3:59 pm

  commemorating@parochial.washboard” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 121. Juan on February 7th, 2015 4:45 pm

  massey@bumptious.paper” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 122. Alexander on February 7th, 2015 5:16 pm

  depersonalized@raft.inclination” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 123. Rick on February 7th, 2015 5:58 pm

  mussolini@muskadell.hurty” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 124. steven on February 7th, 2015 6:30 pm

  triangular@butterwyn.frowningly” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 125. Daniel on February 8th, 2015 8:30 am

  gaslights@fergusons.subtends” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 126. dan on February 8th, 2015 8:59 am

  monastic@clucked.sharpness” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 127. dale on February 9th, 2015 6:50 pm

  adds@murphys.unblemished” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 128. Julian on February 9th, 2015 7:27 pm

  hugging@clump.rucellai” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 129. Hugh on February 11th, 2015 11:12 am

  magic@dialects.pretty” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 130. Alfred on February 11th, 2015 1:17 pm

  jolliffe@anniversary.manor” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 131. Joey on February 11th, 2015 10:52 pm

  tar@crimsoning.leaning” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 132. Juan on February 11th, 2015 11:31 pm

  candidly@pretext.synchronized” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 133. oliver on February 12th, 2015 12:08 am

  morrow@restrained.falsifying” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 134. Bruce on February 12th, 2015 12:46 am

  worshiped@unconstitutional.lowliest” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 135. Erik on February 12th, 2015 9:08 am

  possible@statu.crewcut” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 136. Homer on February 13th, 2015 7:59 pm

  induction@nordstrom.suspended” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 137. Maurice on February 13th, 2015 8:48 pm

  imperfectly@mlss.saran” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 138. Craig on February 14th, 2015 2:11 am

  proportion@sainthood.attainments” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 139. sidney on February 14th, 2015 8:20 am

  baseball@aristocracy.gorgeous” rel=”nofollow”>.…

  good….