Блогът на Адвокат Узунов

Новини, коментари и отзиви

Archive for September, 2013

Възникване на кодексите за етичните правила на адвокатите в Съединените Американски Щати в периода началото на 19 век до средата на 20 век

Posted on September 27, 2013 - Filed Under Uncategorized

Конституцията на Съединените Щати е важен източник за формирането на кодексите за етичните правила на адвокатите и съдиите. Глава III от Конституцията съдържа съществени регламенти относно правото и съдилищата, като в нея се поставят основите на съдебната система като независима държавна власт, създадена да проверява изпълнителните и законодателните системи. В допълнение много от поправките на [...]

Read More..>>

ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИТЕ И ПРАВНИТЕ ФИРМИ И СДРУЖЕНИЯ В СЪЕДИНЕНИЕТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Posted on September 27, 2013 - Filed Under Uncategorized

Отговорност на партньорите, ръководителите и надзорните адвокати
Партньор в правна фирма и адвокат, който индивидуално или заедно с други адвокати притежава управленски функции в правната фирма, следва да направи необходимите усилия за да осигури спазването на Правилата на професионалната етика от всички адвокати във фирмата.
Адвокат имащ директни надзорни функции над друг адвокат следва да осигури спазването [...]

Read More..>>

УСЛУГИ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО НА АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТУРА

Posted on September 27, 2013 - Filed Under Uncategorized

Всеки адвокат има професионалното и морално задължение да предоставя правни услуги на клиенти, които нямат начин да заплатят правната помощ. Всеки адвокат трябва предостави адвокатски услуги пробоно минимум 50 часа за една година. За да изпълни тази си отговорност адвокатът трябва да:
- Предостави без адвокатски хонорар основната част от 50те часа адвокатски услуги на:
o На [...]

Read More..>>

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА АДВОКАТ – КЛИЕНТ

Posted on September 27, 2013 - Filed Under Uncategorized

Адвокатът трябва да предоставя компетентно представителство на своя клиент. Компетентното представителство изисква познаване на правото, умения, отдаденост и вникване в казуса на клиента.
Адвоката трябва да следва следните етични стандарти при работа с клиентите. Адвокатът следва да има съответната правна подготовка за да представлява клиента в конкретния казус. Дори и да не работи по казуси [...]

Read More..>>