Блогът на Адвокат Узунов

Новини, коментари и отзиви

Archive for October, 2010

Според Министерството на правосъдието, критиките срещу промените в Семейния кодекс са спекулативни

Posted on October 6, 2010 - Filed Under Uncategorized

Предложението на Министерството на правосъдието за промени, съдържа единствено редакционна промяна на сега действащия текст на чл. 24, ал. 4 от Семейния кодекс, приет от 40-то Народно събрание и обнародван на 23 юни 2009 г. Единствената цел на новата редакция е за повече прецизност и съответствие с правната теория, така че да реши еднозначно съществуващите [...]

Read More..>>

Резервният адвокат и присъда въз основа на таен свидетел и СРС-та остават в НПК

Posted on October 6, 2010 - Filed Under Uncategorized

Резервниат адвокат и присъда въз основа на таен свидетел и СРС-та остават в НПК
Конституционният съд отхвърли исканията на президента и 60 народни представители за обявяване на противоконституционни и в несъответствие с международни норми две от новите разпоредби в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)

Read More..>>