Блогът на Адвокат Узунов

Новини, коментари и отзиви

Archive for the 'Uncategorized' Category

ГРАЖДАНСКИ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС В САЩ

Posted on October 23, 2013 - Filed Under Uncategorized

Съдебен процес в САЩ, това е процесът на решаване на спорове осъществен чрез съдебната система след подаване или отговор на искова молба (complaint). Същността на исковата молба включително евентуалните резултати за всяка една страна, полага основите на преговорите за споразумение и рамките на съдебното решение.
Във федералните съдилища съдебният процес се дефинира от федерални правила сред [...]

Read More..>>

Информация относно извършваните правни услуги и Почтеност на професията в Съединените щати

Posted on October 18, 2013 - Filed Under Uncategorized

В продължение на много години се считаше неетично рекламирането на адвокатските услуги. Гилдията търсеше начин да изчисти имиджа на адвоката като „преследвач на линейки“, имащ намерение да печели от страданието на другите. През 1970 година Върховния съд на САЩ по случая Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350, 97 S.Ct. 2691, 53 L.Ed.2d [...]

Read More..>>

Отношения на адвоката с лица, които не са клиенти. Правни фирми и асоциации. Услуги в полза на обществото

Posted on October 15, 2013 - Filed Under Uncategorized

Адвокатът трябва да действа етично при комуникацията си с лица, които не са негови клиенти при представителството на клиента си. Това означава, че адвокатът трябва да общува откровено и честно. Ето защо, адвокатът не може умишлено да прави неверни изявления или да съдейства за извършването на престъпление или измама премълчавайки материален факт пред 3та страна. [...]

Read More..>>

Сфери на Професионална Отговорност на Адвокатите в САЩ

Posted on October 9, 2013 - Filed Under Uncategorized

Всяка от многобройните сфери на професионална отговорност на адвокатите съдържа отделна категория етични правила. Отделните сфери на отговорност могат да бъдат обобщени както следва: отношение адвокат-клиент, адвокатът като съветник, адвокатът като защитник, отношения с лица, които не са клиенти, правни фирми и асоциации, работа в полза на обществото, информация за предлаганите правни услуги и почтеност [...]

Read More..>>

АДВОКАТЪТ И ПРОКУРОРЪТ В НАКЗАТЕЛНОТО ПРАВО на САЩ

Posted on October 7, 2013 - Filed Under Uncategorized

Правото на САЩ е основано на принципа на противопоставянето, което дава на насрещните страни възможността за събиране на доказателства, формулиране на правни теории, представянето на доказателства и аргументи пред съдията и съдебните заседатели по време на процеса. Адвокатът не трябва да прекрачва етичните правила на професионалната отговорност преследвайки на всяка цена победа на делото. Адвокатът [...]

Read More..>>

Развитие на урегулирането на етичните правила на адвокатите в Съединените Американски Щати в периода от средата на 20 век до наши дни

Posted on October 3, 2013 - Filed Under Uncategorized

Създаденият от Американската асоциация на адвокатите (ААА) през 1969 година Кодекс на професионалната отговорност, регулиращ адвокатската етика, също е бил критикуван, също както и приетите през 1908 година Правила на професионалната етика. Комбинацията от принципни канони, пожелателни етични норми и дисциплинарни правила много често е била противоречива и объркваща. През 1983 година Асоциацията е заменила [...]

Read More..>>

Възникване на кодексите за етичните правила на адвокатите в Съединените Американски Щати в периода началото на 19 век до средата на 20 век

Posted on September 27, 2013 - Filed Under Uncategorized

Конституцията на Съединените Щати е важен източник за формирането на кодексите за етичните правила на адвокатите и съдиите. Глава III от Конституцията съдържа съществени регламенти относно правото и съдилищата, като в нея се поставят основите на съдебната система като независима държавна власт, създадена да проверява изпълнителните и законодателните системи. В допълнение много от поправките на [...]

Read More..>>

ОТГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИТЕ И ПРАВНИТЕ ФИРМИ И СДРУЖЕНИЯ В СЪЕДИНЕНИЕТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Posted on September 27, 2013 - Filed Under Uncategorized

Отговорност на партньорите, ръководителите и надзорните адвокати
Партньор в правна фирма и адвокат, който индивидуално или заедно с други адвокати притежава управленски функции в правната фирма, следва да направи необходимите усилия за да осигури спазването на Правилата на професионалната етика от всички адвокати във фирмата.
Адвокат имащ директни надзорни функции над друг адвокат следва да осигури спазването [...]

Read More..>>

УСЛУГИ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО НА АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТУРА

Posted on September 27, 2013 - Filed Under Uncategorized

Всеки адвокат има професионалното и морално задължение да предоставя правни услуги на клиенти, които нямат начин да заплатят правната помощ. Всеки адвокат трябва предостави адвокатски услуги пробоно минимум 50 часа за една година. За да изпълни тази си отговорност адвокатът трябва да:
- Предостави без адвокатски хонорар основната част от 50те часа адвокатски услуги на:
o На [...]

Read More..>>

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА АДВОКАТ – КЛИЕНТ

Posted on September 27, 2013 - Filed Under Uncategorized

Адвокатът трябва да предоставя компетентно представителство на своя клиент. Компетентното представителство изисква познаване на правото, умения, отдаденост и вникване в казуса на клиента.
Адвоката трябва да следва следните етични стандарти при работа с клиентите. Адвокатът следва да има съответната правна подготовка за да представлява клиента в конкретния казус. Дори и да не работи по казуси [...]

Read More..>> keep looking »